Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

pijanapowietrzem

as-valentine:

If you want to feel even more insignificant just look up.

pijanapowietrzem
4726 f8c3 390
Reposted frompursuit pursuit viaarrependimento arrependimento
pijanapowietrzem
9837 37f8 390
pijanapowietrzem
1815 8db3 390
Reposted fromlouse louse vianoisetales noisetales
pijanapowietrzem
2343 13c8 390
Reposted fromnumbereight numbereight vianoisetales noisetales
pijanapowietrzem
1947 7cfd 390
Reposted fromsinned sinned viamahoniova mahoniova
pijanapowietrzem
pijanapowietrzem
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viagramtylkodrzewa gramtylkodrzewa
pijanapowietrzem
2642 9125 390
bathman
Reposted fromapsik apsik vianoisetales noisetales

May 26 2015

pijanapowietrzem
Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej.
— XIV. Dalajlama
Reposted byreveursameshit

May 21 2015

pijanapowietrzem
Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
— A. Osiecka
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
pijanapowietrzem
7910 1468 390
pijanapowietrzem
9312 7aee 390
Bądź PARYŻANKĄ gdziekolwiek jesteś
Reposted fromcytaty cytaty
pijanapowietrzem
pijanapowietrzem
5847 6fd6 390
Reposted fromssozs ssozs viasection section
pijanapowietrzem
Jaki jest dzisiaj dzień? - zapytał Puchatek. Dzisiejszy - mruknął Prosiaczek. To mój ulubiony! - z radością powiedział Puchatek.
— Alan Alexander Milne
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

April 28 2015

pijanapowietrzem

April 27 2015

pijanapowietrzem
When you stop doing things for fun, you might as well be dead.
— Ernest Hemingway
Reposted bymadeliinekytefantasmagoryczniehashtellmemore-liesoutkapaabeilleefuzjazabkastrawberry-fields-forevernotyourstrawberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl